Khi tất cả mọi thứ xung quanh đều "muốn" ta san sẻ sự chú ý của mình với họ ...
4
2
Cách bạn nghĩ và cách các chuyên gia sáng tạo nghĩ về Insight có giống nhau ...
4
Nói KHÔNG không là mãi mãi và làm gì khi FOMO với một biển ý tưởng
4
2
4 loại sức khỏe của một con người, bạn đã biết?
3
Và cách mình research cho câu hỏi "Xu hướng hiện nay là"
3
Hay là những cách sử dụng và xử lý thông tin khác nhau
2
hay "tỉnh táo" khi research là như thế nào?
2
Danh tiếng hay Tai tiếng?
2
7 ngày LẮNG để ĐỌNG insight cùng Ngọc (Norah) Võ, why not?
2
Cái mình MUỐN và Cái mình CẦN
2
Bạn thuộc nhóm nào?
1
Khi nào 30% > 50%? Có bao giờ bạn thắc mắc "những con số biết nói” sẽ có lúc đánh lừa mình không? Như câu hỏi của mình ở trên, bạn có biết ở đâu thì 30% sẽ lớn hơn…
4