hay "tỉnh táo" khi research là như thế nào?
2
Khi nào 30% > 50%? Có bao giờ bạn thắc mắc "những con số biết nói” sẽ có lúc đánh lừa mình không? Như câu hỏi của mình ở trên, bạn có biết ở đâu thì 30% sẽ lớn hơn…
4
Và cách mình research cho câu hỏi "Xu hướng hiện nay là"
3
Đặt câu hỏi đúng giải quyết gần như 70% vấn đề, bạn nghĩ sao? Hồi lớp 12, mình hỏi thằng bạn ngồi bàn trên “Ê mày, bao lâu thì mày đặt câu hỏi một lần, về những gì mình đã học được?” “Lâu lâu thôi. Còn mày?”
2
Khi tất cả mọi thứ xung quanh đều "muốn" ta san sẻ sự chú ý của mình với họ ...
4
2
Bạn nghĩ sao nếu nói "Viết là một công cụ tư duy"? Một câu trích dẫn khá liên quan tới chủ đề Insight và Viết lách được Adam Grant chia sẻ như sau. Mình tạm dịch phần tiếng Việt, mời bạn xem nguy…
4
4
4 loại sức khỏe của một con người, bạn đã biết?
3
Research để có concept hay research để có câu trả lời luôn? “Làm thiệt nhiều nghiên cứu (thị trường) hoặc research nói chung để gom thông tin và test trước luôn một concept nào đó thường sẽ khiến chúng ta…
3
3
Hay là những cách sử dụng và xử lý thông tin khác nhau
2
Visual Storyteller nhưng visual như thế nào mới đúng flow?
1
Nói KHÔNG không là mãi mãi và làm gì khi FOMO với một biển ý tưởng
4
2
Bạn thuộc nhóm nào?
1