Chào bạn,

Mình là Ngoc-Norah VO. Hiện nay, mình đang sống và làm việc tại Thụy Điển với vai trò Freelance Insight Advisor. Ngoài công việc chuyên môn về phân tích và cố vấn insights, mình dành thời gian cho việc chia sẻ kiến thức thông qua viết và Mentoring.

Cám ơn bạn đã chọn theo dõi newsletter của Insights with Norah. Đây là bản tin do Norah VO thực hiện với nội dung tập trung về Digital Marketing, Consumer Insights và Chiến Lược - đúc kết hành trình 10 năm những công việc mình đang làm với vai trò là một Freelance Insights Advisor.

Insights with Norah, ở phiên bản trả phí, vì vậy sẽ có những nội dung chuyên sâu hơn về nghề Consumer Insight, các kỹ thuật khai thác Insight, hoặc chiến lược Digital Marketing hiệu quả.

Là một độc giả có trả phí, mình cũng sẽ ưu tiên biên soạn nội dung với những thắc mắc từ phía bạn.

Bạn cũng có thể ghé thăm mình tại website www.norahvo.com