2 Comments
Sep 22, 2022Liked by Norah VO

Đúng rồi, thực tế khi nhìn vào số nhỏ hơn sẽ có cảm giác hiệu quả kém hơn (nếu so về performance/profit...). Nhưng phải luôn ghi nhớ lúc đọc số là phải nhìn tổng quát mẫu số bao nhiêu thì mới rõ đc % đang được chia tỉ lệ giống nhau chưa để mình có bức tranh so sánh đúng đắn hơn. Bài viết ngắn gọn nhưng chứa đựng thông điệp cụ thể cho dân "chạy số" nè.

Expand full comment