4 Comments

Đọc bài này xong tự nhiên nhớ, sáng nay đi làm nhìn thấy một bà bầu đi qua đường, tự nhiên nghĩ hồi xưa mang bầu khổ ơi là khổ. Khổ nhất là đi bệnh viện, đi vào các công trình công cộng mà tìm bác Will Cường khổ ơi là khổ. Thường xa muốn xỉu. Xong quay ra ai oán ông KTS này chắc chưa vợ con gì, hoặc cắm cúi làm kiểu duy mỹ, chả quan tâm gì đến công năng sử dụng thực tế. Còn tỷ thứ khác nữa, như lắp thang máy cửa hẹp, ghế chờ xếp sát như trên máy bay... Dường như không có ngành nghề nào không cần hiểu insights vậy, đặc biệt là những ngành tạo ra sản phẩm dành cho số đông thì tác động của việc hiểu cái mình đang làm để làm gì, phục vụ ai càng quan trọng ha.

Expand full comment