4 Comments
Sep 8, 2023Liked by Norah VO

Không hề cảm thấy bài viết dài, hoặc có thể là vì nó ngắn thiệt, hoặc đã quen với style của bà. Mong bà sẽ viết nhiều hơn những câu chuyện như thế này. Những người cảm thấy "không ổn" luôn đi tìm những lý giải một cách khoa học và đáng tin cậy cho những câu chuyện của riêng họ.

Expand full comment
author

may quá chứ hôm qua có người bảo cái bài dài sọc mà đúng là tôi xem lại cũng thấy nó dài không tưởng, mặc dù đã cắt bớt một vài ý nữa rồi

Expand full comment

Bài viết rất hay luôn, chị thích cách gợi ý để tìm insight này.

Expand full comment
author

em cám ơn chị Thủy. Em sẽ sắp xếp các dạng bài như này nhiều hơn.

Expand full comment