6 Comments

1236 là cách em có độc giả của mình hiện tại. Em k cmt trong nhóm chị được nên lượn ra đây kkk

Expand full comment

Đọc xong hiểu tại sao mình viết xong lại ngại chia sẻ, vì tui k bít độc giả của mình là ai huhu… viết kiểu cho mình mình đọc, post lên lại rén, sợ mn nghĩ viết như này để làm gì +_+

Expand full comment
Nov 13, 2023Liked by Norah VO

Bài viết hay. Nhưng tại sao lần nào đọc cũng như là lần đầu.

Expand full comment