6 Comments
Nov 1, 2022Liked by Norah VO

cảm ơn bài viết của Ngọc nha :)

Expand full comment

Tôi cg thường đánh giá cao “vị thế tốt” và luôn cố gắng rất nhiều để đưa mình vào vị trí có hơn 1 sự lựa chọn vì cảm thấy ko công bằng vs bản thân khi ko cho nó sự lựa chọn nào. Mỗi tội, tôi thường gặp vấn đề trong việc chọn lựa khi có nhiều lựa chọn 😅

Expand full comment

Mình rất thích trích dẫn trong các bài viết của Ngọc. Mong chờ bài tiếp theo nha :)

Expand full comment