3 Comments

đồng ý 2 tay 2 chân. trong thời đại số này mà không rèn tư duy phản biện thì giống như sống ở thời nguyên thủy mà k biết lượm lá cây gì để ăn hay uống nước từ nguồn nào để sống vậy :) mong có thêm tips để chọn nguồn đáng tin cậy nhoa chủ thớt.

Expand full comment
Oct 2, 2023Liked by Norah VO

Quá hay! Cảm ơn e!

Expand full comment